Główne działania i produkty:
A 1 – Zarządzanie projektem i koordynacja
A 2 – Zarządzanie jakością w projekcie
A 3 – Rozpowszechnianie i eksploatacja

O1 – Badania nad postawami behawioralnymi wobec przedsiębiorczości drugiej szansy
O2 – Narzędzie online do samooceny
O3 – Poradnik dla mentorów Guide4Mentors
O4 – Przewodnik do sukcesu dla przedsiębiorców drugiej szansy

Najważniejsze rezultaty:

  • Zwiększenie akceptacji niepowodzeń i radzenia sobie z uprzedzeniami społecznymi;
  • Rozwinięta postawa przedsiębiorczości drugiej szansy i wiary w siebie, samoświadomości i skuteczności w przedsiębiorcach drugiej szansy;
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie mentoringu oraz przedsiębiorczości;
  • Wymiana know-how i transfer wiedzy między partnerami – wszyscy partnerzy będą uczyć się na podstawie różnych doświadczeń wszystkich pozostałych partnerów;
  • Nowe spostrzeżenia na temat przedsiębiorczości drugiej szansy – temat zostanie dokładnie zbadany, a partnerzy uzyskają spostrzeżenia i zaadaptują materiały z ich konkretnej perspektywy;
  • Realizacja projektu we współpracy z różnego rodzaju organizacjami pochodzącymi z różnych krajów pozwoli partnerom na dalsze zwiększenie ich zdolności do pracy w międzynarodowym zespole.
Top