Основни дейности и продукти:
А 1 – Управление и координация на проекта
А 2 – Управление на качеството на проекта
А 3 – Разпространение и експлоатация на резултатите

O1 – Изследване на поведенческите нагласи спрямо втория шанс за предприемачески начинания
O2 – Онлайн инструмент за самооценка
O3 – Пътеводител за ментори
O4 – Наръчник “”””Втори шанс за успех””””

Основни резултати:

  • По-добро възприемане на неуспеха и справяне с обществените предразсъдъци;
  • Изграждане на разбиращо отношение към втория шанс в предприемачеството и на самоувереност, информираност и ефективност у предприемачи, опитващи повторно;
  • Придобити знания и умения за менторство и предприемачество;
  • Обмен на ноу-хау и трансфер на знания между партньорите – всички партньори ще се учат от различния произход и опита на всеки партньор;
  • Нови прозрения по темата за втори шанс за успех в предприемачеството – тя ще бъде изследвана в дълбочина, а партньорите ще имат възможността да вникнат в темата и да разгледат материалите от тяхната специфична перспектива;
  • Осъществяването на проекта в сътрудничество с разнообразни типове организации от различни страни ще доведе до допълнително усъвършенстване на способностите на партньорите да работят в международен екип.