Glavne aktivnosti i rezultati:
A 1 -Menadžment i koordinacija projekta
A 2 –Komunikacija i diseminacija
A 3 –Diseminacija i korištenje rezultata

O1 – Istraživanje o stavovima prema poduzetništvu iz drugog pokušaja
O2 – Online alat za samoprocjenu
O3 –Vodič za mentore
O4 –Vodič za poduzetnike koji se u poduzetništvo upuštaju nakon već neuspjelih pokušaja

Očekivani rezultati:

  • Bolje prihvaćanje neuspjeha i nošenje s društvenim predrasudama;
  •  Razvijen pozitivan stav prema poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenost, samosvijest i samoučinkovitost kod poduzetnika koji se u poduzetništvo upuštaju nakon već neuspjelih pokušaja
  • Dobivena znanja i vještine za mentoriranje i poduzetništvo
  • Razmjena know-howa i prijenos znanja između partnera- svi partneri dobiti će priliku razviti svoja znanja dijeljenjem različitih iskustava
  • Novi uvidi na temu poduzetništva iz drugog pokušaja-tema će biti temeljno istražena i partneri će dobiti znanja i materijale za svoje specifične situacije
  • Unaprijeđene vještina svih partnera da djeluju unutar međunarodnog tima kroz implementaciju projekta sa različitim partnerima iz drugih zemalja