Osnovni cilj:
Poduprijeti razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenosti, samosvijesti i samoučinkovitosti kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća po drugi put, a pomoću vodstva i mentoriranja kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo.

Specifični ciljevi:
• Potaknuti poduzetnike da uče iz prethodnih iskustava pružanjem odgovarajućih alata za razumijevanje razloga vlastita neuspjeha, te njihovih poduzetničkih potencijala i stavova
• Poduprijeti bivše poduzetnike da razviju svoje vještine i motivaciju za poduzetništvom kroz izradu praktičnog vodiča sa detaljnim informacijama o pravilima i zakonima, te edukativnim izvorima za „poduzetništvo iz drugog pokušaja“, kao i instrukcijama i popisima za provjeru koji će im pomoći da ponovno izgrade poslovanje
• Uspješnim poduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, voditeljima strukovnog obrazovanja pružiti plan mentoriranja korak-po-korak o tome kako prenijeti znanje na one koje mentoriraju
• Unaprijediti umrežavanje i suradnju poduzetnika, poduzeća i institucija za obrazovanje i strukovno obrazovanje

.Ciljane skupine:
1.) Poduzetnici kojima to nije prvi put da otvaraju poduzeće
2.) Uspješni poduzetnici i vlasnici malih i srednji poduzeća
3.) Učitelji, mentori, centri i nezavisni stručnjaci u području obrazovanja, strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

rojekt „Oživljavanje poduzetništva kroz drugu priliku“ (Akronim:2REVIVE) započet je međunarodnim sastankom partnera koji je održan 08. i 09. Veljače 2018. u Sofiji, Bugarskoj. Program je financiran od strane programa Erasmus + EU, KA2 Suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi. Projektni konzorcij sačinjavaju 7 partnera i 5 pridruženih partnera iz Poljske, Bugarske, Italije, Hrvatske, Nizozemske i Malte.

Projekt će poduprijeti razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenosti, samosvijesti i samoučinkovitosti kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća nakon već neuspjelih pokušaja, a pomoću vodstva i mentoriranja kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo. Najvažniji elementi projekta su ohrabrivanje individualaca da nauče od svojih prethodnih iskustava kako bi povećali vjerojatnost da im buduća poduzeća uspiju, te omogućavanje kvalitetnog mentorstva i vodstva za osobni i profesionalni razvoj mentora i onih koje mentoriraju.
U narednim aktivnostima biti će definirani glavni dionici projekta, pripremiti će se i implementirati nacionalni planovi diseminacije projekta, istraživanje, te upitnik i analiza ciljane skupine.

Pri završetku projekta (30.12.2019.) stavovi, samopouzdanje, samosvijest i samoučinkovitost poduzetnika koji započinju iznova poboljšati će se, te će se popraviti društvene predrasude i prihvaćanje neuspjeha. Projekt će korisnicima također omogućiti pristup online alatu za samoprocjenu, vodič za mentore, te vodič za poduzetnike koji započinju iznova. Projektni partneri i dionici razmjeniti će know-how i prenijeti znanja, te dobiti nove uvide u temu projekta. Implementacija projekta omogućiti će partnerima da unaprijede svoje vještine djelovanjem unutar međunarodnog tima različitih partnera iz drugih zemalja.