Algemene doel:
Ondersteuning van de ontwikkeling van een attitude en zelfvertrouwen van z.g.n. tweedekans ondernemers, alsook hun bewustzijn en efficiëntie in een tweede poging, met begeleiding en mentoring, waarmee ze hun bedrijf vervolgens succesvol opnieuw opstarten.

Specifieke doelen:
• Stimuleren van individuen om van hun ervaringen te leren door hen de juiste methoden te bieden voor het begrijpen van het ‘falen’, hun ondernemerspotentieel en hun houding;
• Ondersteuning van ex-ondernemers bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en motivatie voor ondernemersactiviteiten – met hulp van een praktische gids met gedetailleerde informatie over regelgeving en educatieve middelen voor ‘tweede kans’ ondernemerschap, instructies en checklists voor het opnieuw opzetten van een bedrijf;
• Zorg voor succesvolle ondernemers, eigenaren van MKB’s, docenten van beroepsonderwijs en opleiding, trainers en mentoren met een stap voor stap mentorings plan en om hun kennis effectief over te kunne dragen aan die zij begeleiden;
• Verbetering van de samenwerking en netwerk van ondernemers, ondernemingen, instellingen voor beroepsonderwijs en onderwijs.

Doelgroepen:
1) Ondernemers die het opnieuw willen ondernemen
2) Succesvolle ondernemers en eigenaren van MKB’s
3) Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, waaronder vervolgberoepsonderwijs trainers, docenten en mentors, centra, zelfstandige die diensten voor beroepsonderwijs aanbieden

Het project “Activeren van het ondernemerschap door middel van een tweede kans” (acroniem: 2REVIVE) begon met een transnationale partner bijeenkomst op 8 en 9 februari 2018. Het wordt gefinancierd in het kader van het Erasmus + -programma, KA2-samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken van de EU. Het projectconsortium bestaat uit 7 partners en 5 geassocieerde partners uit Polen, Bulgarije, Italië, Nederland, Kroatië en Malta en wordt gecoördineerd door Avsi Polska, Polen.

Het project gaat de ontwikkeling ondersteunen van de ontwikkeling van een attitude en zelfvertrouwen van z.g.n. tweedekans ondernemers, alsook hun bewustzijn en efficiëntie in een tweede poging, met begeleiding en mentoring, waarmee ze hun bedrijf vervolgens succesvol opnieuw opstarten. Kernpunten van het project zijn het stimuleren van ondernemers om te leren van hun ervaringen om de kans op toekomstig zakelijk succes te vergroten, tweedekans ondernemers een kwalitatief hoogstaand mentorschap te bieden en een leidraad voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel mentoren en de personen die zij begeleiden.

Bij de volgende activiteiten worden de belangrijkste stakeholders geselecteerd. Daarnaast worden voorbereiding en uitgevoerd van nationale disseminatieplannen, deskresearch en doelgroeponderzoek en -analyse.

Gedurende het project (wat loopt tot 30.12.2019) zullen de houding en het zelfvertrouwen, het bewustzijn en de doeltreffendheid van de ondernemers in de tweede fase worden ontwikkeld en zullen de maatschappelijke vooroordelen over ‘falen’ verbeterd.

Het project biedt ook een online zelfevaluatie tool, een handleiding voor mentoren en een gids voor het succes van tweedekandidaat ondernemers. De projectpartners en de stakeholders zullen knowhow uitwisselen en kennis overdragen, zullen daarmee nieuwe inzichten verwervenover het onderwerp van tweedekans ondernemerschap.

De implementatie van het project in samenwerking met organisaties van verschillende typen en uit verschillende landen zal de competentie van partners als onderdeel van een internationaal team verder verbeteren.