← Keer terug naar de startpaginaHeb je een businessplan voor het opstarten van jouw bedrijf? Heeft u de markt voldoende onderzocht? Planning is een belangrijk ingrediënt voor het succes van een ondernemer. Een businessplan helpt bij het sturen van het besluitvormingsproces dat nodig is om een bedrijf te leiden. Inzicht in het belang van voorbereiding en onderzoek voordat een bedrijf wordt opgestart, is essentieel voor het succes ervan; het geeft u een duidelijke focus en kan u ervan weerhouden de verkeerde kant op te gaan. Wat meer wordt voorbereid, geeft u de juiste verwachting naar de werkelijkheid en helpt u de mogelijkheden te waarderen en mogelijke tegenslagen te identificeren. Bedrijfsplanning kan dus worden omschreven als de hoeksteen van een vruchtbare bedrijfsontwikkeling en de vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering ervan moeten zorgvuldig worden gekoesterd om het volledige potentieel van uw bedrijfsconcept te realiseren.

Aan de hand van deze beoordeling kunt u zien hoe vaardig u bent in Business Planning en krijgt u informatiebronnen en training over het onderwerp.

Het ‘marketingconcept’ stelt voor dat een organisatie, om aan de organisatiedoelstellingen te voldoen, moet anticiperen op de behoeften en wensen van potentiële consumenten en hen effectiever tevredenstellen dan haar concurrenten.
Stappen in het gebruik van productcategorieën om uw marketingstrategie te optimaliseren:
1.Begrijp hoe UW TARGET MARKET een specifiek product categoriseert.
2.Bepaal de juiste (meest waarschijnlijke succesvolle) marketingstrategie voor elk van uw merken.
3.Implementeer uw strategie.
4.Test de impact van uw productstrategie op het bereiken van doelstellingen – zoals een hogere omzet.
5.Pas tenslotte uw strategie aan om uw resultaten te verbeteren.
Met deze vaardigheden kun je jezelf testen en nagaan welke succesverhalen beter bij je passen.
Aan de hand van deze beoordeling kunt u zien hoe vaardig u bent in Business Planning en krijgt u informatiebronnen en training over het onderwerp.

De onzekere economische tijden van de afgelopen jaren hebben een grote invloed gehad op de manier waarop bedrijven tegenwoordig opereren. Bedrijven die vroeger soepel functioneerden met behulp van prognoses en projecties zien er nu van af om zakelijke oordelen te vellen die in steen gebeiteld zijn. Nu hebben bedrijven een hernieuwde focus: risicobeheersing.

Risico is de belangrijkste oorzaak van onzekerheid in elke organisatie. Zo richten bedrijven zich meer en meer op het identificeren en beheren van risico’s voordat ze zelfs maar van invloed zijn op het bedrijf. Het vermogen om risico’s te beheersen zal bedrijven helpen om met meer vertrouwen te handelen bij toekomstige zakelijke beslissingen. Hun kennis van de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd, geeft hen verschillende mogelijkheden om met mogelijke problemen om te gaan.
Zonder risicomanagement kan een bedrijf onmogelijk zijn doelstellingen voor de toekomst definiëren. Als een bedrijf doelstellingen definieert zonder rekening te houden met de risico’s, is de kans groot dat ze hun richting verliezen als een van deze risico’s eenmaal thuis is geraakt.
Aan de hand van deze beoordeling kunt u zien hoe vertrouwd u bent met risicomanagement en krijgt u informatiebronnen en training over het onderwerp.

Vandaag de dag hebben veel ondernemers die een eigen bedrijf willen starten een gebrek aan motivatie en ondersteuning. Helaas gaan velen van hen zich bezighouden met ondernemerschap als bron van inkomsten, die natuurlijk niet onmiddellijk kunnen komen, en klagen ze later over het feit dat ze niet genoeg steun en mogelijkheden voor groei en vooruitgang hebben gehad. En dan komt de mislukking. Aan de andere kant, andere ondernemers beginnen met kleine dingen, en weten hoe belangrijk het is om steun te hebben om hun bedrijf te ontwikkelen (familie, vrienden, financiële steun), maar ze hebben ook een grote motivatie om grote dingen te bereiken en om hun bedrijf te versterken om als succesvol te worden beschouwd.

Het nemen van deze beoordeling zal u helpen uw niveau van motivatie en steun te begrijpen en zal u bronnen van informatie en training over het onderwerp geven.

Na een of enkele bedrijven die het niet gehaald hebben, is leren essentieel om een betere kans van slagen te hebben voor een nieuwe onderneming. Toch zijn schaamte en woorden die voorkomen, zoals falen en schuld, geen goede voorwaarden om te leren. Integendeel. Ook al heb je in het verleden misschien fouten gemaakt, alleen door ze te erkennen en te waarderen (samen met je successen), je kunt versterken waar je goed in bent en het risico op het maken van dezelfde of soortgelijke fouten minimaliseren.

Het gaat er ook om dat je je eigen verantwoordelijkheid kunt zien en afwegen tegen externe factoren, die soms moeilijk te voorspellen en te voorzien zijn. Weten wat onder uw controle was en is en wat niet, plaatst uw verantwoordelijkheid in de juiste context. Zo analyseer je beter wat je competenties zijn als ondernemer en wat je nodig hebt om die competenties optimaal te benutten!
Het nemen van deze beoordeling zal u helpen uw niveau van zelfvertrouwen en uw vermogen om te leren van uw fouten te begrijpen en zal u bronnen van informatie en training over het onderwerp geven.

Fouten maken is menselijk en niemand is hier immuun voor. Als we ons echter alleen maar verontschuldigen, maar dan doorgaan zoals voorheen, lopen we het risico dat we dezelfde fouten herhalen. Als we niet leren van onze fouten, veroorzaken we onnodige stress voor onszelf en anderen, zowel in het privéleven als op het werk, wat vaak de primaire oorzaak is van de eerste. Fouten en stress kunnen grote mogelijkheden worden voor leren en ontwikkeling op zowel persoonlijk als organisatorisch niveau. We moeten gewoon van hen leren en hoe we met stress om moeten gaan.

De belangrijkste stappen van “Stress Management” zijn de belangrijkste:

  • Om persoonlijke en professionele lessen te leren van de fouten om de toekomstige stresssituaties en uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden;
  • Luisteren naar het advies van vertrouwde professionals en niet doorzetten in eigenzinnige cursussen;
  • Weten hoe u uw taken kunt delegeren wanneer u overbelast bent of wanneer u niet in staat bent om problemen op te lossen;
  • Het creëren en behouden van een evenwicht tussen werk en privéleven op basis van het vertrouwen tussen uzelf en de mensen om u heen;
  • Moedig de uitdagingen en problemen het hoofd bieden;
  • Kunnen bemiddelen tussen de partijen en/of compromissen om een vreedzame en aanvaardbare oplossing voor de problemen te vinden;
  • Communiceren, strategieën ontwikkelen en beheren met andere mensen om misverstanden te voorkomen;
  • Met elkaar te verbinden.

Aan de hand van deze beoordeling kunt u zien hoe u met stress omgaat en krijgt u informatiebronnen en training over het onderwerp.

Weet u hoe u zich moet aanpassen? Bent u in staat om te reageren op de voortdurend veranderende omgeving, markt & klanten, externe factoren? Kunt u uw bedrijf op tijd bijsturen?

Instabiliteit, onvoorspelbaarheid en risico’s zijn een van de belangrijkste kenmerken van de hedendaagse zakenwereld. Zij hebben de realiteit van het runnen van een succesvol bedrijf ingrijpend veranderd. Ondernemers kunnen niet langer vertrouwen op statische voordelen zoals de positie van hun bedrijf op de markt, de schaal, de snelheid van de productie, de voorwaarden van het aanbod, het leveren. Zij moeten vaardigheden ontwikkelen die een snelle aanpassing bevorderen en vergemakkelijken, wat cruciaal is voor het voortbestaan van een bedrijf. Deze vaardigheden omvatten het vermogen om: signalen van verandering te identificeren en aan te pakken; op grote schaal te experimenteren door de invoering van nieuwe technologieën en benaderingen, producten en diensten; flexibele structuren te creëren, enz. Leren hoe je je kunt aanpassen helpt ondernemers om de steeds groter wordende instabiliteit aan te pakken en de duurzaamheid van het concurrentievoordeel van hun bedrijf op de lange termijn te waarborgen. Als een bedrijf zich niet aanpast, vermindert het concurrentievermogen van het bedrijf en kan dit uiteindelijk leiden tot lage prestaties en zelfs tot ontbinding van bedrijven. Het is dus van cruciaal belang om het aanpassingsvermogen in de cultuur van uw bedrijf toe te passen om een succesvol “leven” van een bedrijf te garanderen.

Het nemen van deze beoordeling zal u helpen uw bereidheid om uw bedrijf aan te passen en te transformeren om het meer toekomstbestendig te maken en zal u bronnen van informatie en training over het onderwerp geven.

Inleiding

Het doel van deze tool is om tweedekansondernemers te helpen hun sterke en zwakke punten te identificeren in zeven categorieën die worden beschouwd als de pijlers voor het runnen en in stand houden van een succesvol bedrijf. Door middel van de zelfevaluatie tool krijgen de deelnemers de kans om de redenen voor het falen te begrijpen en na te denken over de redenen voor het niet slagen en zich te ontwikkelen naar een succesvollere toekomst. Het instrument is gebaseerd op interviews met verschillende ondernemers uit verschillende Europese landen, waarvan bedrijven om verschillende redenen niet succesvol waren.

Hieronder vind je een overzicht van de categorieën. Als je op een van hen klikt, krijg je een beschrijving van de categorie. De assessment tool is een lijst van meerkeuzevragen met gescoorde antwoorden. Elke vraag moet beantwoord worden voordat u door kunt gaan naar de volgende vraag. Je gaat automatisch van de ene categorie naar de volgende. Het doen van de gehele test duurt ongeveer 40 minuten en de test moet in een keer worden gedaan. Zodra alle vragen zijn beantwoord, word je doorverwezen naar de resultatenpagina waar je een evaluatie in elke categorie krijgt, feedback op je algehele score, een lijst van aanbevolen literatuur om je vaardigheden – daar waar nodig - te verbeteren en een link naar enkele inspirerende verhalen van mensen die zichzelf een paar keer opnieuw moesten uitvinden voordat ze eindelijk hun weg naar succesvol ondernemen vonden!

adaptability risk business stress motivation marketing home learning

Top