← Powrót do strony głównejCzy opracowałeś biznes plan przed założeniem firmy? Czy wystarczająco zbadałeś rynek? Planowanie jest kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorcy. Biznes plan pomaga kierować procesem podejmowania decyzji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zrozumienie jak ważne są przygotowanie i analizy zrobione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest niezbędne dla jej powodzenia; umożliwia to wyraźne ukierunkowanie i może powstrzymać przed zmierzaniem w złym kierunku. Im lepiej się przygotujesz, tym bardziej realne oczekiwania możesz mieć wobec rzeczywistości i będziesz mógł ocenić pojawiające się możliwości i zidentyfikować prawdopodobne niepowodzenia. Tak więc planowanie biznesowe można opisać jako kamień węgielny dla owocnego rozwoju biznesu, a zestaw umiejętności potrzebnych do jego realizacji powinien być starannie pielęgnowany, aby w pełni wykorzystać potencjał twojego pomysłu na biznes.
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić, jak dobry jesteś w planowaniu biznesu i pokaże Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Podejście marketingowe oznacza, że aby zaspokoić własne cele, organizacja powinna przewidywać potrzeby i pragnienia potencjalnych klientów i zaspokajać je skuteczniej niż jej konkurenci.
Kroki w celu optymalizacji strategii marketingowej mogą być następujące:
1.Zrozumienie, w jaki sposób twój rynek docelowy odbiera konkretny produkt.
2.Określenie odpowiedniej (z największą szansą na sukces) strategii marketingowej dla każdego z twoich produktów/usług.
3.Wdrożenie twojej strategii.
4.Sprawdzenie wpływu strategii na osiąganie celów – takich jak wzrost sprzedaży.
5.Na koniec dopracowanie strategii w celu poprawy osiąganych wyników.
Dzięki tym umiejętnościom będziesz w stanie sprawdzić siebie i sprawdzić, które historie sukcesu lepiej pasują do Ciebie.
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić, jak dobry jesteś w marketingu i pokaże Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Niepewne czasy w gospodarce ostatnich kilku lat miały istotny wpływ na sposób funkcjonowania firm w dzisiejszych warunkach. Firmy, które kiedyś działały sprawnie dzięki prognozom i projekcjom, teraz powstrzymują się od wydawania twardych opinii biznesowych. Teraz firmy skupiają się na nowym aspekcie: zarządzaniu ryzykiem.
Ryzyko jest główną przyczyną niepewności w każdej organizacji. Dlatego też firmy coraz bardziej koncentrują się na identyfikacji ryzyk i zarządzaniu nimi jeszcze zanim wpłyną one na prowadzoną działalność. Umiejętność zarządzania ryzykiem pomoże firmom działać pewniej przy podejmowaniu przyszłych decyzji biznesowych. Wiedza przedsiębiorców na temat ryzyka, na które są narażeni, da im różne możliwe sposoby radzenia sobie z potencjalnymi problemami.
Bez zarządzania ryzykiem firma nie jest w stanie określić swoich celów na przyszłość. Jeśli firma definiuje cele bez brania pod uwagę ryzyka, istnieje szansa, że zboczy z obranego kierunku, gdy którekolwiek z tych zagrożeń w nią uderzy.
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić, jak dobry jesteś w zarządzaniem ryzykiem i pokaże Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Dziś wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie ma wystarczającej motywacji i wsparcia. Niestety, wielu z nich decyduje się na samodzielną przedsiębiorczość tylko jako źródło dochodu, ale to oczywiście nie może nastąpić natychmiast, a później narzekają, że nie mają wystarczającego wsparcia i możliwości rozwoju i awansu. A potem przychodzi porażka. Z drugiej strony, inni przedsiębiorcy zaczynają od małych rzeczy i wiedzą, jak ważne jest, aby mieć wsparcie w rozwoju swojego biznesu (rodzina, przyjaciele, wsparcie finansowe), ale mają również wielką motywację do osiągania wielkich rzeczy i wzmacniania swojego biznesu, aby był uznany za sukces.
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić poziom twojej motywacji i wsparcia oraz zapewni Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Po jednym lub kilku przedsięwzięciach, które nie powiodły się, wzięcie z nich nauki jest kluczem do tego, aby mieć większą szansę na sukces w nowym przedsięwzięciu. Jednak wstyd i słowa, które przychodzą wtedy do głowy, jak porażka i wina, nie tworzą dobrych warunków do nauki. Wręcz przeciwnie. Nawet jeśli popełniłeś błędy w przeszłości, tylko uznając je i doceniając (wraz z Twoimi sukcesami), możesz wzmocnić to, w czym jesteś dobry i zminimalizować ryzyko popełnienia tych samych lub podobnych błędów.
Chodzi również o to, aby móc dostrzec i zrównoważyć swoją własną odpowiedzialność z czynnikami zewnętrznymi, które czasami są trudne do przewidzenia i uprzedzenia. Wiedza o tym, co było, a co nie jest pod twoją kontrolą, stawia twoją odpowiedzialność we właściwym kontekście. Czyniąc to, będziesz lepiej analizować, jakie są twoje kompetencje jako przedsiębiorcy i czego potrzebujesz, aby w jak największym stopniu wykorzystać te kompetencje!
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić twój poziom pewności siebie i zdolności do uczenia się na błędach oraz zapewni Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Mylić się jest rzeczą ludzką i nikt nie jest na to odporny. Jeśli jednak tylko przepraszamy, ale potem działamy jak poprzednio, ryzykujemy powtórzenie tych samych błędów. Kiedy nie uczymy się na błędach, powodujemy niepotrzebny stres dla siebie i innych, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, który często jest główną przyczyną tego pierwszego. Błędy i stres mogą stać się ważnymi okazjami do nauki i rozwoju zarówno na poziomie osobistym, jak i organizacyjnym. Musimy tylko uczyć się z nich jak radzić sobie ze stresem.

Najważniejszymi krokami w zarządzaniu stresem są:
– Nauczyć się na błędach osobistych i zawodowych, aby lepiej stawić czoła przyszłym sytuacjom stresowym i wyzwaniom.
– Słuchać rad zaufanych profesjonalistów i nie podążać uporczywie ścieżkami, które nie dają rezultatów.
– Wiedzieć, jak delegować swoje zadania, gdy jesteś przeciążony i/lub nie jesteś w stanie stawić im czoła i rozwiązać problemów.
– Ustalić i zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym w oparciu o zaufanie między sobą i otaczającymi Cię ludźmi.
– Odważnie stawiać czoła wyzwaniom i problemom.
– Umiejętnie mediować między stronami i/lub szukać kompromisu w celu znalezienia pokojowego i akceptowalnego rozwiązania problemów.
– Komunikować, tworzyć strategie i zarządzać nimi razem z innymi ludźmi, aby uniknąć nieporozumień.
– Utrzymywać ze sobą kontakt.

Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić jaki radzisz sobie ze stresem oraz zapewni Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Czy wiesz jak się przystosować? Czy jesteś w stanie reagować na ciągle zmieniające się otoczenie, rynek i klientów, czynniki zewnętrzne? Czy umiesz dostosować swój biznes na czas?
Niestabilność, nieprzewidywalność i ryzyko są jednymi z najważniejszych cech współczesnego świata biznesu. Zmieniły one dogłębnie rzeczywistość, w której firma może odnosić sukcesy. Przedsiębiorcy nie mogą już dłużej polegać na statycznych przewagach, takich jak pozycja firmy na rynku, skala działania, szybkość produkcji, warunki oferty, dostawy. Muszą rozwijać umiejętności, które sprzyjają i ułatwiają szybką adaptację, co staje się kluczowe dla przetrwania firmy. Umiejętności te obejmują: identyfikowanie i reagowanie na sygnały zmian; eksperymentowanie na dużą skalę poprzez wprowadzanie nowych technologii a także podejść, produktów i usług; tworzenie elastycznych struktur itp. Uczenie się, jak być zdolnym do adaptacji, pomaga przedsiębiorcom radzić sobie z nadchodzącymi niestabilnościami i zapewnić trwałość przewagi konkurencyjnej ich przedsiębiorstw w perspektywie długoterminowej. Niepowodzenie w adaptacji zmniejsza konkurencyjność przedsiębiorstwa i może ostatecznie prowadzić do słabych wyników, a nawet do upadku przedsiębiorstw. Dlatego kluczowe znaczenie ma zastosowanie zdolności adaptacyjnych w kulturze firmy w celu zapewnienia pomyślnego bytu firmy.
Przeprowadzenie tej oceny pomoże Ci określić twoją gotowość do adaptacji i przekształcenia swojej firmy, tak aby stała się ona bardziej odporna na przyszłość oraz zapewni Ci źródła informacji i szkoleń na ten temat.

Wprowadzenie

Celem tego narzędzia jest pomoc przedsiębiorcom drugiej szansy w identyfikacji ich mocnych i słabych stron w 7 kategoriach uważanych za podstawowe w prowadzeniu i utrzymaniu udanego biznesu. Poprzez wykonanie quizu samooceny uczestnicy będą mieli okazję zrozumieć i zastanowić się nad przyczynami ich niepowodzeń oraz wyciągnąć z nich naukę na bardziej pomyślne działania w przyszłości. Narzędzie opiera się na wywiadach z różnymi przedsiębiorcami z różnych krajów europejskich, których przedsiębiorstwa z różnych powodów nie odniosły sukcesu.

Poniżej znajduje się lista kategorii. Kliknięcie na jedną z nich wyświetla opis kategorii. Narzędziem oceny jest lista 5 pytań wielokrotnego wyboru w każdej kategorii z punktowanymi odpowiedziami. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie przed przejściem do następnego. Przejście z jednej kategorii do następnej jest automatyczne. Czas potrzebny na odpowiedź na wszystkie pytania to ok. 40 minut i cały test trzeba przejść w jednym podejściu. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, zostaniesz przekierowany na stronę wyników, gdzie otrzymasz swoją ocenę w każdej kategorii, informacje zwrotne na temat wyniku, listę sugerowanych materiałów, dzięki którym można poprawić swoje umiejętności, a także link do inspirujących historii ludzi, którzy musieli odnaleźć się na nowo kilka razy, zanim wreszcie znaleźli swoją drogę do chwały!

Powodzenia!

adaptability risk business stress motivation marketing home learning