Stowarzyszenie Avsi Polska (Полша) – Водещ партньор
    “Европейски център за качество” ООД (България)
    Търговско-промишлена палата – Враца (България)
    AcrossLimits ltd. (Малта)
    INFORMO (Хърватия)
    In Dialogue Холандия (Холандия)
    PRISM – Promozione internazionale Sicilia – Mondo (Италия)

Асоциирани партньори:
– Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България
– Фондация за жени-предприемачи, Малта
– Конфедерация на женските организации в Малта, Малта
– Камара на търговията и индустрията в Полша, Полша
– Фондация Avsi, Италия