Airbnb

Danas se vrijednost Airbnb-a procjenjuje na više od 25 milijardi dolara, a taj se broj naizgled povećava svaki dan – međutim to nije bilo uvijek tako. Početak je bio vrlo težak. Tvrtka je započela sa radom 2008. godine, a sami ulagači tada nisu imali ništa. U nedavnim intervjuima, osnivač Airbnb-a,…

Continue Reading