Početak projekta 2REVIVE

rojekt „Oživljavanje poduzetništva kroz drugu priliku“ (Akronim:2REVIVE) započet je međunarodnim sastankom partnera koji je održan 08. i 09. Veljače 2018. u Sofiji, Bugarskoj. Program je financiran od strane programa Erasmus + EU, KA2 Suradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi. Projektni konzorcij sačinjavaju 7 partnera i 5 pridruženih partnera iz…

Continue Reading