Стартиране на проект “2REVIVE”/

Проектът “Втори шанс за успех в предприемачеството” (акроним: 2REVIVE) започна с международна партньорска среща, която се проведе на 8-ми и 9-ти февруари, 2018 г. Проектът е финансиран в рамките на програма “”Еразъм +””, КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики на Европейската комисия. Проектният консорциум се състои от 7 партньора и 5 асоциирани партньора от Полша, България, Италия, Холандия, Хърватия и Малта, координиращ се от Avsi Polska, Полша.

Проектът ще подпомогне изграждането на самоувереност, информираност и ефективност у предприемачите, опитващи отново и на разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно стартиране на бизнес по успешен начин. Основни елементи на проекта са: насърчаването на хората да се учат от предишния си опит, за да увеличат вероятността за бъдещ успех в бизнеса, като предоставят на предприемачите с “”втори шанс”” висококачествено менторство и насоки за лично и професионално развитие както на менторите, така и на наставляваните от тях.

Следващите дейности, които предстоят, ще определят основните заинтересовани страни, ще инициират подготовката и изпълнението на националните дисеминационни планове, теоретично проучванеи изследване на поведенческите нагласи спрямо втория шанс за предприемачески начинания и анализ. До края на проекта (30.12.2019) отношението към стартиращите отново предприемачи ще бъде подобрено, самоувереността, информираността и ефективността у тях ще бъдат изградени, а обществените предразсъдъци и възприемането на провала ще бъдат променени. Проектът също ще предостави Онлайн инструмент за самооценка, Пътеводител за ментори и Наръчник “”Втори шанс за успех””, както и ще подобри възприятието на провала и ще улесни справянето с обществените предразсъдъци. Партньорите в рамките на проекта и заинтересованите страни ще обменят ноу-хау и ще трансферират знания; ще допринесат с нови гледни точки по темата за втори шанс за успех в предприемачеството – тя ще бъде изследвана в дълбочина, а партньорите ще имат възможността да вникнат в темата и да разгледат материалите от тяхната специфична перспектива. Изпълнението на проекта в сътрудничество с разнообразни типове организации от различни страни допълнително ще подобри способностите на партньорите да работят в международен екип.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.