Ondernemerschap wordt beschouwd als een krachtige aanjager van economische groei en het scheppen van banen, en als een basis voor kennismaatschappij en economie – een kernprioriteit in de Europa 2020 strategie. Tot dusverre waren alle inspanningen gericht op het versterken van kennis en vaardigheden aan jonge en nieuwe ondernemers. Uit statistieken blijkt echter dat 30% van de nieuwe bedrijven in de eerste 24 maanden veelal niet zullen overleven, en dat het 50% is binnen vijf jaar.. De huidige situatie in Europa plaatst ex-ondernemers in een moeilijke situatie, niet alleen vanuit het oogpunt van regel- en wetgeving, maar ook in psychologisch en maatschappelijk perspectief. Er is een wijdverspreide stigma over falen en de angst voor sancties, evenals praktische problemen waarmee voormalige/ failliete ondernemers te maken hebben die hen beletten het opnieuw te proberen.
Het doel van dit project is het ondersteunen van de ontwikkeling van een attitude en zelfvertrouwen van z.g.n. tweedekans ondernemers, alsook hun bewustzijn en efficiëntie in een tweede poging, met begeleiding en mentoring, waarmee ze hun bedrijf vervolgen succesvol opnieuw opstarten.

Support

Ex-entrepreneurs will develop skills and motivation for entrepreneurial activity by utilising the practical 2REVIVE guide. The guide will include detailed information on regulations and laws, educational resources for “second chance”, and instructions and checklists which will allow them to rebuild.

Encourage

Individuals will learn the value of their past business experiences/failure to use to their advantage. The tools developed by the 2REVIVE project team will allow individuals to identify a sophisticated understanding of their previous mistakes, as well as highlight their entrepreneurial potential and drive the right attitude.

Provide

Participants will have free range to ‘pick the brains’ of our dynamic, and carefully selected team of successful entrepreneurs , owner’s of SME’s, VET teachers trainers and mentors. This knowledge and will be an invaluable and significant stepping stone to their success.

Enhance

2REVIVE will seek to enhance participants networking skills. Although many of us can find it daunting, networking is the fuel that accelerates success. Not only is it useful for learning directly from individuals you meet, but also for self growth and confidence.

Top