Предприемачеството се разглежда като мощен двигател на икономическия растеж и създаването на работни места, както и основа за общество и икономика, базирани на знанието – ключов приоритет в стратегия „“Европа 2020″“. Досега всички усилия са били насочени към развиване на знания и умения у млади и нови предприемачи. Статистистически данни обаче доказват, че 30% от новостартиращите предприятия може да не оцелеят след първите 24 месеца, а 50% от тях може да не доживеят повече от пет години. Сегашната обстановка в Европа поставя неуспелите предприемачи в затруднено положение не само по отношение на регулации, но и от гледна точка на психология и общество. Налице е широко разпространено схващане за стигмата на провала и страха от наказателни санкции, както и практически трудности, пред които са изправени веднъж фалирали предприемачи, възпрепятстващи ги да опитат отново.
Основната цел на проекта е изграждане на самоувереност, информираност и ефективност у стартиращи отново предприемачи и разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно стартиране на бизнес по успешен начин.

Support

Ex-entrepreneurs will develop skills and motivation for entrepreneurial activity by utilising the practical 2REVIVE guide. The guide will include detailed information on regulations and laws, educational resources for “second chance”, and instructions and checklists which will allow them to rebuild.

Encourage

Individuals will learn the value of their past business experiences/failure to use to their advantage. The tools developed by the 2REVIVE project team will allow individuals to identify a sophisticated understanding of their previous mistakes, as well as highlight their entrepreneurial potential and drive the right attitude.

Provide

Participants will have free range to ‘pick the brains’ of our dynamic, and carefully selected team of successful entrepreneurs , owner’s of SME’s, VET teachers trainers and mentors. This knowledge and will be an invaluable and significant stepping stone to their success.

Enhance

2REVIVE will seek to enhance participants networking skills. Although many of us can find it daunting, networking is the fuel that accelerates success. Not only is it useful for learning directly from individuals you meet, but also for self growth and confidence.

Top